ELEKTRA Janeček

Firma byla založena v lednu roku 1991. Oblastí působení je Liberecko. Ale realizujeme zakázky po celé republice. Podstatou je kompletní balíček služeb při revizích elektroinstalací, hromosvodů, elektrických strojů a spotřebičů. Elektrická zařízení nejen revidujeme, ale hlídáme jejich termíny platností. Nabídka na odstranění neshod je samozřejmostí. Ceny revizí jsou smluvní a v rámci podepsané smlouvy výhodné pro provozovatele vyhrazených zařízení. Naši technici pracují v terénu s mobilně vybavenými servisními vozy, mají k dispozici kvalitní měřící přístroje a jejich práce je dokladována písemně proti podpisu.

Našim zákazníkům přejeme: „Klidnou energii po celý rok…“.